Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης – Μετεγγραφές σε ΕΠΑΛ.

Σχετ.: η υπ΄αριθμ.  Φ1α/98666/13-6-2017 με θέμα: «Επείγουσα ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2017-2018.» εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού παρακαλούμε, να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες ή ενήλικες μαθητές για το περιεχόμενο της ανωτέρω εγκυκλίου. Εφιστούμε την προσοχή για τις προθεσμίες δήλωσης προτίμησης και μετεγγραφής στα ΕΠΑ.Λ. τόσο των μαθητών που ήδη προήχθησαν από την Α΄ ή  Β΄ τάξη ΓΕΛ (ημερομηνίες δήλωσης 19 έως 23 Ιουνίου, μετεγγραφής 26 έως 30 Ιουνίου) όσο και των μαθητών που θα προαχθούν μετά τις παραπεμπτικές εξετάσεις (ημερομηνίες δήλωσης 1 έως 7 Ιουλίου, μετεγγραφής 10 έως 17 Ιουλίου).

Επίσης παρακαλούμε για την καλύτερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για μετεγγραφή σε ΕΠΑ.Λ. και επειδή οι προθεσμίες είναι δεσμευτηκές, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας σχετική  ειδοποίηση καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων μαζί με τα αποτελέσματα προαγωγής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ  Δ. Ε.  ΑΝΑΤ.  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

Στέφανος Ν. Καπέλλας

Οικονομολόγος

 

 

 

 

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,

 Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη  20 Ιουνίου 2017  μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2016-2017) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση – δήλωση στο Λύκειό τους από τις 21 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Μαρτίου 2017 για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση – δήλωση  δεν ήταν δεσμευτική.

Όσοι απόφοιτοι   διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και  πρακτικές δοκιμασίες.  Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους  όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Σημειώνεται ότι η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση. Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Πρόγραμμα εξετάσεων 2017

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  1ου ΓΕΛ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 2017
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ(10:15) Β  ΛΥΚΕΙΟΥ(8:15) Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ(8:15)
ΠΕΜΠΤΗ  11-5 ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΣ.-  ΑΡΧΑΙΑ  ΠΡΟΣ. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12-5 ΑΛΓΕΒΡΑ Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ Ν.Ε.ΓΛΩΣΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ  15-5 ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ                               ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ.
ΤΡΙΤΗ  16-5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ. ΠΑΙΔ.-Ν.Ε.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ  17-5 ΧΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ  18-5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ  – ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19-5 Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΕΠΠ ΠΡΟΣ- ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣ.
ΔΕΥΤΕΡΑ  22-5 ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.- Β.Α.Κ.Ε. ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ .ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜ ΠΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ   23-5 ΑΓΓΛΙΚΑ Ν.Ε.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ ΠΑΙΔ-ΣΧΕΔΙΟ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ   24-5 ΠΟΛ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ – ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΣ.ΑΟΘ ΠΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ   25-5 ΑΓΓΛΙΚΑ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26-5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Γ. ΠΑΙΔ.
ΔΕΥΤΕΡΑ  29-5 XHMEIA ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΤΡΙΤΗ   30-5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ  31-5 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧ.Φ. ΠΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ  1-6 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛ. ΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-6 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

 

Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη Διαγωνισμού
Επιλογής Σπουδαστών -τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών
Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού
Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), Ακαδημαϊκού Έτους 2017
– 18».

Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά και
μόνο οι ακόλουθες:

α. Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων
Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ. : Τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα
Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 – 4026, 210-8970223, FΑΧ 210 8970232.
β. Για τη ΣΝΔ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα,
τηλ. Εσωτ ΓΕΝ 51154, 51155 (ΣΝΔ Τηλ 2104581337, FAX 2104581397).
γ. Για τη ΣΙ, ΣΜΥΑ: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Β1),
ΑΒ Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133
και FΑΧ: 210 2466694.
δ. Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωμάτων – Πλήθωνος
Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191.
ε. Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής- Στρατόπεδο
«ΣΑΚΕΤΑ» «Α» ΒΣΤ 902 Βύρωνας ΤΚ 162 01, τηλ. 210 7675603, 210 7675609, 210
7669347 και FΑΧ: 210 7654793.
στ. Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42132
τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632.
ζ. Για τη ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίμων
Υπαξιωματικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561,
Χολαργός, Αθήνα, τηλ. 210 6551154, 210 6551155 (τηλ. ΣΜΥΝ 210 5531742 – 210
5531744).
18. Υποδείγματα των δικαιολογητικών καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή
τους φαίνονται στα συνημμένα υποδείγματα, του Παραρτήματος «Θ».

19. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των
υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των σχολών θα
ανακοινώσουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά,
στα παρακάτω σημεία:
α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα sse.gr.
β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα hna.gr.
γ. Η ΔΑΕ/Β1 για τις Σχολές της ΠΑ (ΣΙ, ΣΜΥΑ) στην ιστοσελίδα haf.gr.
δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα ssas.gr.
ε. Η ΣΑΝ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα san.army.gr.
στ. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα smy.army.gr.
ζ. Η ΣΜΥΝ στην εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεμικού
Ναυτικού στο Σκαραμαγκά και στην ιστοσελίδα hellenicnavy.gr/smyn.

20. Οι υποψήφιοι/ες με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα
συμπληρώσουν και με μέριμνα τους αυτά να έχουν περιέλθει στις Σχολές ή τη
ΔΑΕ/Β1, εντός των καθοριζόμενων στο Παράρτημα «Α» καταληκτικών ημερομηνιών
(θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας
ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από τη Σχολή ή ΔΑΕ/Β1).
Επισημαίνεται ότι, η μη προσκόμιση από τους υποψήφιους των ελλειπόντων
δικαιολογητικών στην αναγραφόμενη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία
αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω επιλογικές διαδικασίες.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. Φ.337.1/51/498660/Σ.2223/02-05-2017 εγκύκλιος ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ: 6ΓΕΥ6-ΖΛΠ) και το υπόδειγμα 7 της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης υποψηφίου/ας ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ (ΑΔΑ: 6Ε2ΝΣ-Ξ1Δ).
Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018.

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 1367/τ. Β’/21-04-2017 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 63619/Δ6/13-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣ-ΔΓΟ), με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018».

Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr).

«Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2016-17»

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 58291/Δ2/4-04-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1250 τ.Β΄/11-04-2017), ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016−2017 των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, η 9η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη.

Ολυμπιάδα Χημείας 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ 2017

ΔΔΕ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Διαγωνισμός -Ολυμπιάδα Χημείας 2017 θα διεξαχθεί στο σχολείο μας:

  • Σάββατο 18 . 3. 2017 
  • Ώρα προσέλευσης μαθητών 8.00πμ -8.30πμ
  • Είσοδος στις τάξεις: 8.30πμ
  • Πιθανή ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.00 πμ λόγω καθυστέρησης φωτοτυπιών
  • Τρόπος πρόσβασης : Από Νομισματοκοπείο 308 Λεωφορείο ,στάση μετά την Τροχαία  Αγ.Παρασκευής                                                                                                                                    Από Δουκίσσης Πλακεντίας 307 Λεωφορείο, στάση μετά την Τροχαία Αγ.Παρασκευής
  • Επιτρέπεται υπολογιστής τσέπης(κομπιουτεράκι)
  • Απαγορεύονται τα κινητά

Η Διευθύντρια

Σακαρέλλου Ευθυμία

 

Ενημέρωση

Ενημερώνουμε τους γονείς –κηδεμόνες των μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης ότι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2017 οι μαθητές θα διεκπεραιώσουν τις Δημιουργικές εργασίες στο σχολείο. Όσοι μαθητές τελειώνουν τη συγγραφή και την παρουσίαση των εργασιών τους θα αποχωρούν από το σχολείο την ώρα που θα τελειώνουν.

Η Διευθύντρια

Σακαρέλλου Ευθυμία