ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/-τριών για το
σχολικό έτος 2019-2020 στην εφαρμογή e-εγγραφές παρατείνεται εκ νέου μέχρι και την Τετάρτη
3 Ιουλίου 2019 και ώρα 23.59.

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ. τον Ιούλιο μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (Δευτέρα 15-7-2019), τα Λύκεια θα λειτουργήσουν ως εξής :
την Τρίτη 9-7-2019 καθώς και τη Δευτέρα 15-7-2019.

Παράταση Β΄Φάσης Ηλεκτρονικών Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για τις ηλεκτρονικές εγγραφές μέχρι και τη Δευτέρα 1/7/2019 και ώρα 23:59. Μπορείτε να μεταβαίνετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes για τις αιτήσεις εγγραφών, ανανεώσεων εγγραφών ή μετεγγραφών.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ σχ. έτους 2019-20

Προσοχή

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές διαρκούν από 22/5/2019 έως 17/6/2019. Πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε :

την υπεύθυνη δήλωση εδώ ,

την αίτηση εδώ και

την ενημερωτική εγκύκλιο εδώ