ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΚΕΣΥΠ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Για το γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού που λειτουργεί για τα σχολεία της ΔΔΕ Ανατ. Αττικής. 

Οι γονείς των μαθητών μπορούν να κλείνουν ραντεβού, για τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, πληροφορίες μηχανογραφικού, σχολών, στο τηλ. του  1ου Κ.Ε.Σ.Υ  ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Γραφείο ΣΕΠ) : 

Ταχ. Δ/νση: Αδριανού 26, 19400 Κορωπί.   Τηλ.: 2016028050      e-mail: mail@1kesy-anatol.att.sch.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ σχ. έτους 2019-20

Προσοχή

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές διαρκούν από 22/5/2019 έως 17/6/2019. Πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε :

την υπεύθυνη δήλωση εδώ ,

την αίτηση εδώ και

την ενημερωτική εγκύκλιο εδώ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ σχ. έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι πέραν της ηλεκτρονικής εγγραφής – επανεγγραφής που έχετε ήδη κάνει θα πρέπει να προσέλθετε και στο σχολείο για την υποβολή χειρόγραφης αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης  κηδεμόνα με την σύγχρονη προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

  • την αίτηση ηλεκτρονικός εγγραφής επανεγγραφής εκτυπωμένη
  • φωτοαντιγράφου του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του μαθητού ή μαθήτριας

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι μέχρι την έναρξη του Διδακτικού Έτους