ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

1ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ          ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Σας προσκαλούμε στο σχολείο την Παρασκευή 09/02/2018 στις 12.30 για να  παραλάβετε τον έλεγχο επίδοσης Α΄ τετραμήνου του παιδιού σας και να προσκομίσετε, αφού υπογράψετε ως νόμιμοι κηδεμόνες, την υπεύθυνη δήλωση – που σας απεστάλη – συμπληρωμένη με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το κινητό σας τηλέφωνο, το τηλέφωνο του σπιτιού σας ή τη διεύθυνσή σας, επιλέγοντας τον πιο πρόσφορο τρόπο επικοινωνίας μας.  Από την έναρξη του Β΄ τετραμήνου του τρέχοντος σχολικού έτους το σχολείο υποχρεούται να σας ενημερώνει για κάθε απουσία του παιδιού σας ( ΦΕΚ 120/23-01-2018 ) καθώς καταργείται η διάκριση δικαιολογημένων – αδικαιολόγητων απουσιών αλλά παραμένει σε ισχύ το όριο των 114 απουσιών για το χαρακτηρισμό της επαρκούς φοίτησης.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ