Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χημείας 2018

 Το Σάββατο 17 Μαρτίου του 2018 στο 1ο ΓΕΛ Γλυκών Νερών θα πραγματοποιηθεί ο πανελλήνιος διαγωνισμός Χημείας 2018 . Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του 1ου Λυκείου στις 8.30 π.μ. και να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή άλλο αντίστοιχο  αποδεικτικό έγγραφο. Ο Διαγωνισμός διαρκεί 3 ώρες μετά την διανομή των θεμάτων ( λήξη περίπου στις 1 μ.μ.). Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού επιτρέπεται η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (Scientific Calculators).

Πληροφορίες στο τηλ. : 210 6658660  κος Στ. Χαλβατζής