ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2018

Εδώ θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για να υποβάλλεται την Αίτηση – Δήλωση για την συμμετοχή σας στις  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2018, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με βάσει τον Ν.3699/2008