ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την δήλωση υποψηφιότητας στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού