Εξέταση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2018.

Πληροφορίες για τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων ειδικών μαθημάτων 2018 για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα βρείτε εδώ