ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ σχ. έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι πέραν της ηλεκτρονικής εγγραφής – επανεγγραφής που έχετε ήδη κάνει θα πρέπει να προσέλθετε και στο σχολείο για την υποβολή χειρόγραφης αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης  κηδεμόνα με την σύγχρονη προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

  • την αίτηση ηλεκτρονικός εγγραφής επανεγγραφής εκτυπωμένη
  • φωτοαντιγράφου του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του μαθητού ή μαθήτριας

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι μέχρι την έναρξη του Διδακτικού Έτους