ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Την τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9 π.μ. θα γίνει ο αγιασμός του σχολείου και θα ακολουθήσει η διανομή βιβλίων