ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διευθύντρια: Παλαπαΐδου Μαρία ΠΕ02-Φιλόλογοι

Αναπληρωτής Διευθυντής : Χαλβατζής Στέργιος ΠΕ0402-Χημικοί