ΕΡΕΥΝΑ PISA 2017

Αγαπητοί μαθητές,
έχετε επιλεγεί να συμμετάσχετε στο Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών το πρόγραμμα που είναι περισσότερο γνωστό ως PISA. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική έρευνα παγκοσμίως, που θα διεξαχθεί σε περισσότερες από 70 χώρες και που σκοπεύει να καταδείξει τι μπορούν να καταφέρουν οι μαθητές στην Κατανόηση Κειμένου, στις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθηματικά. Τη φετινή χρονιά θα γίνει η Πιλοτική εφαρμογή της έρευνας και το βάρος θα πέσει κυρίως στη δοκιμή των νέων θεμάτων Κατανόησης Κειμένου.
Σε αυτή την Έρευνα, δεν επιλέγονται να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές, αλλά μερικοί από αυτούς. Όλοι μαζί εκπροσωπούν τους χιλιάδες, συνολικά, συμμαθητές τους από όλη τη χώρα. Η συμμετοχή σε αυτή την έρευνα θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά με το τι έχουν μάθει στο σχολείο οι μαθητές της ηλικίας σας· ενώ, σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν τη σύγκριση με τις άλλες συμμετέχουσες χώρες και θα δώσουν το υλικό που απαιτείται, ώστε να παρθούν αποφάσεις και αναγκαία βελτιωτικά μέτρα για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Γι? αυτό, λοιπόν, είναι εξαιρετικά σημαντικό να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας.
Tο Πρόγραμμα PISA απαιτεί δύο (2) ώρες ηλεκτρονικής εξέτασης και μία (1) επιπλέον ώρα για τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, που αφορά τις στάσεις και τις πεποιθήσεις σας σχετικά με την εκπαίδευση. Τα θέματα είναι όλα παρμένα από την καθημερινή ζωή κι έτσι δε χρειάζεται να μελετήσετε κάτι. Οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες και δεν πρόκειται να επηρεάσουν σε καμία περίπτωση τους βαθμούς σας ή την όλη σχολική σας πορεία. Θα συσχετισθούν, απλώς, με τις επιδόσεις των μαθητών των άλλων χωρών, ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα που θα αντανακλούν τις ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών σε εθνικό επίπεδο.
Για πιθανές ερωτήσεις, απορίες, παλαιότερα θέματα ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με το Πρόγραμμα PISA, μπορείτε να απευθύνεστε στον Διευθυντή ή τον καθηγητή ο οποίος ο έχει οριστεί υπεύθυνος για το PISA στο σχολείο σας. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες http://www.iep.edu.gr/pisa ή http://www.oecd.org/pisa.