ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017 – 2018

Ο Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός του Σχολείου μας για το 2017 -2018 είναι εδώ και εδώ