ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι Γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας μπορούν να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για την μαθησιακή πορεία των παιδιών τους σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.