Χαρακτηρισμός Φοίτησης

Εδώ θα βρείτε τις νέες διατάξεις που διέπουν  τον ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ συμφ. με το ΦΕΚ 120 /Β΄/ 23-01-2018