ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΦΕΚ 120)

Τον νέο νόμος που διέπει τις εγγραφές – μετεγγραφές θα τον βρείτε εδώ