ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύει από τις 17 /10/2016 στο σχολείο μας