ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ, Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗ