ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΣΤΟ MAIL TOY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ