ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το Σχολείο μας διοργανώνει πρόγραμμα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Οι εξετάσεις θα γίνουν από τις 9.00π.μ. έως 12.00 π.μ.