Κατανομή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ, για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 2024

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 323 Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο στο κτήριο του Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης (17οχιλ. Λεωφ. Μαραθώνα, 15351, θέση Μάριζα, Παλλήνη Αττικής, Τηλ. 2106668547), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: