Εγκύκλιος για την έγκριση παράλληλης στήριξης από Εκπαιδευτικό, ΕΒΠ ή/και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2024-2025

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο  προϋποθέσεων και διαδικασιών: 

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, 

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και 

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Επίσης: